Surfaces _ Rubber and Silicone sheeting _ Silicone sheeting _ White solid silicone - White solid silicone (producto)

White solid silicone

Referencias width (mm) length (mm) thickness (mm) m2 pvp(€/m2)
SB1200-1 1.200 10.000 1 12 43,790
SB1200-2 1.200 10.000 2 12 74,200
SB1200-3 1.200 10.000 3 12 111,380
SB1200-4 1.200 10.000 4 12 148,480
SB1200-5 1.200 10.000 5 12 185,580
SB1200-6 1.200 10.000 6 12 222,680
SB1200-8 1.200 5.000 8 6 296,880
SB1200-10 1.200 5.000 10 6 371,160