Gr.II Single pumps

Threaded side ports (R type)

Flanged square side ports (F type)

Flanged side ports, European standard (B type)

Threaded side ports (R type) left