Bodenbelag _ PVC-Bodenbelag _ Transparentes flexibles PVC - Transparentes flexibles PVC (producto)

Transparentes flexibles PVC

Referencias weite (mm) länge fläche (mm) dicke (mm) pvp(€/m2)
BPVCT02002 200 50.000 2 27,380
BPVCT02003 200 50.000 3 41,040
BPVCT03002 300 50.000 2 27,380
BPVCT03003 300 50.000 3 41,040
RPVCT10002 1.000 10.000 2 31,680
RPVCT10003 1.000 10.000 3 47,520
RPVCT12002 1.200 10.000 2 31,680
RPVCT12003 1.200 10.000 3 47,520