Connectique _ Flexibles hydrauliques _ Embouts à sertir _ Embouts série Standard _ Jupes à sertir - Jupes à sertir R6, R7, R8 et tresse métallique (producto)

Jupes à sertir R6, R7, R8 et tresse métallique

Referencias dn tuyau pvp(€/un)
DI2300200 1/8" 1,248
DI2300300 3/16" 1,012
DI2300400 1/4" 1,027
DI2300500 5/16" 1,746
DI2300600 3/8" 1,551
DI2300800 1/2" 2,166
DI2301000 5/8" 3,400
DI2301200 3/4" 5,789
DI2301600 1" 9,516